PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sandra de Klein interieuradvies kan persoonsgegevens over u verwerken wanneer u gebruikt maakt van de diensten en overeenkomsten van Sandra de Klein interieuradvies.

De volgende gegevens die Sandra de Klein interieuradvies van u kan verwerken

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw mailadres
  • Foto’s van uw interieur

Doeleinden om uw gegevens te gebruiken

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt door Sandra de Klein interieuradvies om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, om u schriftelijk (per mail of per post) te kunnen benaderen en om u te kunnen bezoeken voor een oriënterend gesprek en voor het uitvoeren van een dienst of overeenkomst, welke doorgaans bestaat uit interieuradvies of workshop.

Contactformulier

Via de website www.sandradeklein.nl biedt Sandra de Klein interieuradvies u de mogelijkheid om via een contactformulier informatie op te vragen over interieuradvies of workshops. De gegevens die u invult worden door Sandra de Klein interieuradvies gebruikt om te reageren op uw informatievraag en worden bewaard zolang dit nodig is om uw informatievraag volledig af te handelen.

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Sandra de Klein interieuradvies bewaart zolang dit nodig is om de dienst of overeenkomst te kunnen uitvoeren en tot dat deze volledig is afgehandeld.

Delen met anderen

Uw persoonlijke gegevens worden door Sandra de Klein interieuradvies alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst of overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft ten aller tijden het recht om u persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering kunt u indienen door een mail te sturen naar info@sandradeklein.nl. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, in behandeling worden genomen door Sandra de Klein.

Beveiligingen

Wanneer u aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van uw persoonlijke gegevens of wanneer u de indruk heeft dat deze niet goed zijn beveiligd en hier meer informatie over wenst, dan kunt u contact opnemen via de mail met Sandra de Klein interieuradvies.

Contact gegevens Sandra de Klein interieuradvies:

Sandra N. de Klein

Beilerweg 11

9414 TJ  Hooghalen

Tel: 06-26130006

info@sandradeklein.nl

KvK: 01183183